Blog

Samomotivacija

 

22.02.2021 08:27
Slika
Šta biste uradili da Vas nije strah? Kako se samomotivisati da pokrenete akciju koju odavno želite? Možda ova vježba pomogne.

Razmislite šta je to što povezujete sa bolom (patnjom) a šta povezujete sa zadovoljstvom vezano za akciju koju želite da poduzmete.

Napišite na papir šta povezujete sa patnjom. Na primjer:

Mogao bih da ne uspijem.

Mogao bih se osramotiti.

Mogli bi me odbiti.

Ako ne uspijem, neću se moći nositi s tim.

Mogli bi mi se smijati.

Moj rad bi mogao biti nedovoljno dobar.

Mogao bih otkriti da nisam talentovan.


Sada sve rečenice koje ste napisali, okrenite u suprotnost. Na primjer:

Uspjet ću.

Nitko nema moć da me osramoti, osim ako mu ja tu moć ne dam.

Nitko nema moć da učini da se ja osjećam odbijenim, osim ako mu ja tu moć ne dam.

Mogu se nositi sa svačim dok se krećem ka mom cilju.

Moj rad je dovoljno dobar. Ja sam dovoljan.

Sve što ne uspije, vodi me ka mojim stvarnim talentima.


A sada zapišite šta povezujete sa zadovoljstvom. Na primjer:

Dobit ću unapređenje.

Osjećam se odlično da zatražim povišicu i zatražit ću je samopouzdano.

Ugodno mi je razgovarati sa strancima. Sviđam se ljudima.

Spreman sam da upoznam pravog partnera, jer se osjećam dobro sam sa sobom.

Uzbuđen sam da otkrijem svoje talente i nove sposobnosti.

Probajte. Ne možete ne uspjeti, samo možete ne uspjeti da pokušate :)

 

 

0 0