Online psihoterapija

Slika 50

Telepsihologija je termin koji se koristi da se opiše primjena telekomunikacijskih tehnologija za pružanje psiholoških usluga putem telefona, e-maila, tekstualnih poruka, videokonferencije, mobilnih aplikacija i internetskih programa. Sve su to primjeri telepsiholoških servisa koji su se proširili i razvili tokom godina te će uskoro postati rutinska opcija za davanje i primanje psiholoških intervencija.

Moja namjera prilikom pisanja ovog priručnika bila je da na jednom mjestu priku­pim relevantne informacije o ovoj vrlo aktuelnoj temi, da objektivno sagledam sve prednosti i ograničenja online terapije te omogućim da, nakon što se upoznate sa svim relevantnim informacijama, sami donesete odluku da li je online terapija Vaš izbor.

Besplatna audio poglavlja iz priručnika poslušajte ovdje


Iz recenzija:

Tematika koju obuhvata rukopis jedinstvena je i praktično potpuno zanemarena u domaćoj literaturi. Naime, iako se sve veći broj psihoterapeuta u našoj zemlji i zemljama okruženja bavi online psihoterapijom, moglo bi se reći da je ova praksa bazirana na smještanju određenog pravca psihoterapije u online okvir, bez elaboriranja specifičnosti u terapijskoj interakciji, tehnici, eventualnim specifičnim činiocima i mehanizmima terapijske promjene. Ovaj rukopis nije pretenciozan ni po obimu ni po nijansiranju određenih terapijskih vibracija, a što bi podrazumijevalo i korištenje brojnih apstraktnih stručnih i naučnih koncepata. Naučna zrelost autorice ogleda se u tome što je sadržaj obuhvaćen rukopisom vođen jasnom idejnom predstavom o približavanju psihoterapeutima i klijentima onoga što u psihoterapijski proces unosi digitalna tehnologija, koja je na raspolaganju učesnicima u psihoterapiji u okolnostima koje podrazumijevaju njihovu prostornu udaljenost. Autorica je korištenu terminologiju prilagodila grupacijama, kojima je namijenjena (psihoterapeutima i klijentima) tako da su terminologija i stil pisanja jasni, razumljivi, interesantni, a sadržaj edukativan za obje ciljne čitalačke grupe.
Prof. dr. Spasenija Ćeranić

Važno je naglasiti da je ovo jedna od prvih publikacija napisanih o online psihoterapiji na našim prostorima. Autorica je znalački integrirala veliki broj relevantnih koncepata, rezultata empirijskih istraživanja, kao i praktičnih smjernica za psihoterapeute i klijente, te ih na vrlo zanimljiv i pristupačan način prikazala u tekstu koji nudi sistematičan pregled ključnih spoznaja o specifičnostima online psihoterapije. Na osnovu svega navedenog, može se zaključiti da monografija “Online psihoterapija. Priručnik za psihoterapeute i klijente” autorice Sabine Alispahić predstavlja vrijedno djelo koje će zasigurno biti od koristi ne samo psihoterapeutima i klijentima već i studentima psihologije, stručnjacima iz srodnih područja, ali i široj čitalačkoj publici.

Prof. dr. Enedina Hasanbegović-Anić

Rukopis predstavlja jedan od prvih u bosanskohercegovačkoj literaturi koji objašnjava pojam online psihoterapije, kao i njene prednosti i izazove. Baziran je na relevantnoj literaturi, sadržajno i metodički jasan. Rukopis u potpunosti ispunjava zahtjeve nastavno-naučne literature. Preporučujem da se rukopis objavi te sam siguran da će služiti svim psihoterapeutima, bez obzira na njihovu orijentaciju, kao i zainteresiranim klijentima za koje je online psihoterapija nepoznanica.

Prof. dr. Igor Krnetić

 

0 0