Online psihoterapija: od početnika do eksperta

Slika

Ovaj online kurs je za sve “pomagače” (psihoterapeute različitih psihoterapijskih škola, studente u psihoterapijskim školama, savjetovatelje, koučeve, iscjeljitelje...) koji rade u online kontekstu i žele da poboljšaju svoju praksu, te se tako istaknu u online svijetu.
Kurs je postavljen na online platformi Zillearn (nešto slično poput Udemy). Sastoji se od 7 snimljenih predavanja i 8 praktičnih vježbi koje možete prelaziti u vlastitom tempu.
Nakon što se prijavite, šaljem Vam link sa kojim ćete imati trajni pristup kursu. 


Nakon ovog kursa moći ćete:

1) Razumijeti što je online psihoterapija i kako se može provoditi

2) Napraviti procjenu za koje klijente će online psihoterapija koristiti

3) Stvoriti kvalitetan terapijski savez u online kontekstu

4) Kreirati odgovarajuće radno okruženje u online kontekstu

5) Osjećati se kompetentnije i autonomnije u obavljanju svoje online prakse

6) Isticati se u online svijetu i unaprijediti svoju online praksu.

Također ćete dobiti pristup dodatnim materijalima koji će vam koristiti za rad u online kontekstu:

- Dodatne izvore o online psihoterapiji koje možete pronaći na web stranicama besplatno

- Upitnik za skeniranje klijenata kojim možete procijeniti da li će online psihoterapija biti od koristi za vašeg klijenta

- Check liste koje će vam pomoći da procijenite da li ste Vi i Vaš klijent spremni za online rad.

Tokom kursa možete mi postavljati svoja pitanja u vezi konkretnih izazova s kojima se Vi suočavate u radu.

Komentari učesnika

Materijal je vrlo jednostavan i vrlo praktičan i što je najvažnije nije preobiman. Za mene je posebno bio koristan dio koji govori o granicama jer smatram da su granice važan dio terapijskog procesa, a posebno u online prostoru koji sam po sebi granice malo pomjera.

 

Meliha Fejzić, sistemski porodični psihoterapeut, Sarajevo

Kurs mi je pomogao da steknem uvid u polje online psihoterapije i dobijem prve informacije, prijedloge i utiske, obzirom da se temom online psihoterapije dosada nisam uopće bavila. Najviše su mi pomogle check liste na šta sve da mislim, njih sam i sačuvala!

Vedrana Zaimović, sistemski porodnični psihoterapeut, Minhen

 


 PRIJAVI SE ZA KURS

 

0 0