Odabrane teme iz psihoterapije

Slika 54

Ova knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada i istraživanja koje sam sprovodila samostalno i u suradnji sa predivnim ljudima, mojim kolegama sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kolegama sa kojima sam bila na edukaciji iz geštalt psihoterapije,  studentima sa kojima sam surađivala na kolegijima iz kliničke i zdravstvene psihologije te sa mojim klijentima iz online psihoterapijske prakse.

Svima se zahvaljujem na inspiraciji i ohrabrenju da svoje ideje stavim na papir!

 

Prvi dio knjige odnosi se na nekoliko bazičnih tema iz psihoterapije bez obzira na vrstu psihoterapijske orijentacije. Tu sam predstavila rezultate nekoliko istraživanja koja smo sprovodili na Odsjeku za psihologiju te sam također navela i određene vježbe i pitanja koja mogu poslužiti studentima i profesionalcima iz metalnog zdravlja za osvještavanje o pojednim temama i promišljanje o svojoj trenutnoj ili budućoj profesionalnoj ulozi.

 

U drugom dijelu knjige predstavila sam nekoliko tema koje su mi posebno bile u fokusu tokom moje edukacije za geštalt psihoterapeuta. Radi se o temama za koje inače i ne postoji baš opširna literatura posebno na našem jeziku. Za neke od ovih tema mi se učinilo da i nisu dovoljno “pokrivene” tokom klasične edukacije za psihoterapete, pa se nadam da će ovi moji kratki tekstovi na neki način, popuniti prazninu i biti podrška za sve koji su zainteresirani.

Cijena: 20 EUR (print verzija) i 15 EUR (e-book)

0 0