Blog

Kako postati roditelj unutrašnjem djetetu?

 

26.02.2021 17:30
Slika
Svi mi nosimo u sebi svoje prethodne verzije. Nosimo svoje dijete, adolescenta, mladu ženu/muškarca, zrelu ženu/muškarca i tako sve do smrti.

Kao djetetu, najvažnije riječi su nam bile one koje smo dobivali od svojih roditelja, učitelja i drugih autoriteta. Kao odrasloj osobi, najvažnije riječi su one koje sami sebi govorimo, i najvažnije mišljenje je naše mišljenje. Odrasloj osobi nije potrebno roditeljsko odobravanje.

Evo jedne vježbe za rad sa unutrašnjim djetetom:

Zamislite da ste se vratili u kuću u kojoj ste odrasli, u svoju sobu. U toj sobi stojite Vi kao dijete. Uzmite to dijete i ponesite ga u svoj sadašnji dom. Provedite ga i pokažite mu šta sve sad imate što tad niste imali. Recite mu šta ste sve postigli i kako sada možete da radite šta god želite.

Pokažite mu šta imate u ormaru, u sobama, šta ste sve sebi kupili.

Dok zamišljate kako držite tu najmlađu verziju sebe u svojim rukama, recite joj naglas:

Ja sam sada tvoj roditelj pun ljubavi.

Nitko na svijetu ne može bolje odraditi tu ulogu.

Ova vježba je osmišljena kako bi vas oslobodila od potrebe za roditeljskim odobravanjem te da vas zaustavi da svjesno ili nesvjesno osjećate emocionalnu zaglavljenost te instalirate dobre osjećaje za koje ste možda bili uskraćeni u djetinjstvu.

Mnogi ostanu zaglavljeni na emocionalnom nivou djetinjstva i potrebno je da dijete u nama pređe u odraslog koji će mu pokazati da je svijet dobro i sigurno mjesto, bolje od onog na kojem je to dijete bilo, i da kao odrasli pređete na to mjesto bez tereta prošlosti.

 

 

 

 

 

 

 

0 0