Blog

Kako “raditi na sebi”?

 

06.02.2021 10:22
Slika
“Ako ne znaš šta da radiš, radi na sebi. Tu uvijek ima posla.”

“Rad na sebi” podrazumijeva rad na ličnom rastu i razvoju na svim nivoima funkcionisanja: tjelesnom, mentalnom, emotivnom, i spiritualnom.

Neki od osnovnih ciljeva rada na sebi su: 

 • rješavanje vlastitih emocionalnih problema
 • transformacija ograničavajućih uvjeranja u životno podržavajuća uvjerenja
 • osvještavanje i smanjivanje utjecaja ega u svakodnevnom funkcioniranju
 • podizanje nivoa svjesnosti o vlastitoj ulozi i odgovornosti u životu, itd. Neki od načina rada na sebi su:
 • psihoterapija
 • religijske i spiritualne prakse
 • različite edukacije (radionice, predavanja...)
 • čitanje literature
 • različite sportske aktivnosti (posebno body-mind aktivnosti)

 Važno je da napomenem da ponekad rad na sebi okrenemo na rad protiv sebe. Kao i u ostalim aktivnostima, možemo pretjerati! Glavni cilj je prihvaćanje sebe, a ne okretanje protiv sebe stalnim i nasilnim pokušajima mijenjanja svog identiteta. Sve što odbijamo da prihvatimo kod sebe, to još više raste.

Tek sa potpunim prihvaćanjem onoga što jesmo, moguća je promjena (u geštalt psihoterapiji to zovemo paradoksalnom teorijom promjene).

Svrha rada na sebi je potpuno i bezuvjetno prihvaćanje sebe. I svoje boli. I svojih ”loših” trenutaka. Svrha je biti sam sebi prijatelj. I da spoznaje do kojih dođete koristite na način da rade za vas, a ne protiv vas. 

Možemo i smijemo mijenjati samo sebe i to ne sa mjesta krivnje, već sa mjesta odgovornosti!

Neki od pokazatelja da ste napravili dobar rad na sebi su:

 • više ne prosuđujete druge ljude;
 • više ne prosuđujete ni sebe
 • više ne komentarišete niti interpretirate postupke drugih
 • više se ne sukobljavate sa drugima
 • više se ne brinete
 • uglavnom ste mirni
 • uživate u svakom trenutku svog života
 • često osjećate ogromnu zahvalnost
 • ugodno vam je sa drugima i u prirodi
 • često se smijete od srca
 • više ste spontani, djelujete iz ljubavi a ne iz straha
 • idete “nizvodno”, ne opirete se i ništa ne forsirate
 • imate više ljubavi za sebe i za druge
 •  Možete procijeniti gdje se trenutno nalazite na svakoj od navedenih stavki? 
0 0