ONLINE PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija

 

Slika

Razlozi zbog kojih ljudi započinju sa individualnom psihoterapijom su mnogobrojni. Neki se javljaju jer prolaze kroz teške životne faze. Mijenjanje poslova, lokacija, veza, ili životnih uloga...

Grupna psihoterapija

 

Slika

Psihoterapijski rad u grupi može biti izuzetno iscjeljujući. Grupa može biti  moćno mjesto za iscjeljenje, rast i razvoj te može povećati terapijske efekte koji su postignuti na individualnim susretima.

0 0